Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok

Webové stánky vznikly zejména díky dobrovolnické činnosti lidí, kterým záleží na osudu přírody nejen v jihomoravských luzích.

Vytvořilo a spravuje je Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží. Uvítáme vaše přimomínky náměty a komentáře.

Činnost Hnutí Brontosaurus na Podluží zahrnuje jak činnost dětských oddílů zaměřených na volnočasovou ekologickou výchovu, tak nabídku klubů pro mládež, akcí i táborů pro mládež. Tradičně do naší činnosti patří pomoc přírodě či památkám nejen v našem regionu. Nabízíme také množství aktivit pro veřejnost – akce, výstavy, festival Pestrovečer, ekostánky, exkurze, přednášky, publikační činnost.

Hnutí Brontosaurus je česká nezisková organizace, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Hnutí Brontosaurus propojuje dobrovolnickou práci pro přírodu a památky, smysluplnou zábavu a vzdělávání s důrazem na bezprostřední kontakt s přírodou, rozvoj osobnosti a  aktivní zapojení jedince.

Autoři webu:

Texty vycházejí z publikace Touky jihomoravskými lužními lesy a jsou od těchto autorů: Dalimil Toman, Filip Vávra, Svatopluk Rutar a Stanislav Kalužík

Fotografie: Antonín Budiš, Dalimil Toman, Svatopluk Rutar, Pavel Hanzl, Filip Vávra a Zdeněk Kučera

Ilustrace: Zuzana Zimková

Grafika: Roman Lukášek

Technické zpracování: Jan Bartl

Dále děkujeme za pomoc: Jiřímu Knapilovi, Ivě Uhrové, Monice Hornové

Napsat komentář