Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok

11. – 13. 3. 2016 zveme na zelený festival Pestrovečer – divadlo, koverty, přednášky, výstavy, diskuse, … Informace www.pestrovecer.cz.

Alterna

Exkurze Přírodní perličky jižní Moravy

Alterna

Den Země v Mikulčickém luhu

Napsat komentář