Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok
Alterna

Porost invazní křídlatky v Mikulčickém luhu

Člověk se odpradávna snažil využívat úrodnou krajinu údolní nivy, a to většinou bez ohledu na přírodu. Do dnešních dnů se tak lužních lesů zachovalo poskrovnu v úzkých pruzích kolem některých řek. V České republice zbylo přibližně 33 000 ha luhů.

Mezi historicky první negativní zásahy člověka do lužní krajiny řadíme intenzívní těžbu a neuvážené odlesňování. Těžkou ránu luhům způsobily vodohospodářské úpravy, především regulace toků řek. Rychlé odvedení vody z krajiny mělo za následek celkové vysušení krajiny.

Schnutí lesa, změna životních podmínek rostlin i živočichů, narušení původní druhové skladby a pestrosti luhů, šíření nepůvodních a invazních druhů, likvidace hnízdních dutin pro ptactvo, těžba nafty či štěrkopískových nánosů, fragmentace porostů, nadměrné stavy lovné zvěře – to je výčet těch nejzákladnějších vlivů narušujících rovnováhu luhu.

Alterna

Vyvěšování hnízdních budek – kompenzuje nedostatek hnízdních dutin ve starých stromech.

Nejmasivnější likvidaci jihomoravských luhů způsobila v nedávné době stavba vodohospodářského díla Nové Mlýny pod Pálavou. Dnes velké ohrožení představuje plánovaná vodní dopravní cesta Dunaj-Odra-Labe.

Svůj díl na poškozování lužní přírody bohužel mají i neukáznění návštěvníci. Zakládáním černých skládek, vjížděním motocyklů a aut, nepovoleným tábořením, hlukem či venčením psů se znatelně podílejí na devastaci lužní krajiny.

Je zřejmé, že ve vztahu ke všem negativním vlivům na lužní krajinu bylo a je třeba podniknout neprodleně konkrétní činy pro její záchranu.

 

Napsat komentář