Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok

Vznik lužních lesů, jak je známe dnes, je spojen s prvními záplavami a splachy, které byly zapříčiněny kácením lesů. V průběhu několika století došlo k usazování povodňových hlín a k přeměně přirozeného lesa na měkký luh.

Tento proces vyvrcholil v 11. a 12. století při kolonizaci horních toků řek. Odlesněním byla pak významná část území přeměněna nejen na pastviny (vznik nivních luk), ale postupně stále více i na pole.

Na vývoj jihomoravských luhů měla pak významný vliv cílená přeměna rozsáhlých území na tvrdý luh výsadbou dubu a jasanu za období Lichtenštejnů v 17. a 18. století.

Alterna

Záplava v Očovském lese u Hodonína

Alterna

Kanály – Smuhy v Mikulčickém luhu

 

 

 

 

Napsat komentář