Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok
Alterna

Poslední meandry řeky Moravy u Strážnice

Údolní nivy řek patří v našich podmínkách obecně k ekologicky nejcennějším, nejbohatším a nejdynamičtějším částem krajiny.

Lužní lesy, vyskytující se kolem dolních toků velkých řek, jsou závislé na pravidelných záplavách a vysoké hladině spodní vody. Právě dostatek vody a bohatství živin v půdě formovaly pestrou skladbu místní flóry. Setkáme se zde také s četnými a zajímavými zástupci fauny. S velkým množstvím druhů ptáků i vzácnými druhy hmyzu. Bez výrazného zastoupení obojživelníků by luh ani luhem nebyl…

K lužní krajině patří bezpochyby i nivní louky. Ty jsou významné jak svou estetickou či zemědělskou funkcí, tak jako jakýsi samočisticí filtr zemědělské a osídlené krajiny.

Vedle luk jsou s luhy neodlučně spjata též slepá a mrtvá ramena řek se specifickými druhy rostlin a živočichů. Mnohé z nich patří mezi ohrožené či chráněné.

Lužní lesy plní nespočetné množství funkcí. Například přispívají ke zmírňování extrémních letních teplot a nedostatku srážek v sušších oblastech či k vyrovnávání vodního cyklu. Neopomenutelný je význam mokřadních společenstev. Neopomeňme význam lužní krajiny z hlediska hygienického, krajinotvorného,rekreačního, estetického, botanického, hospodářského atd.

Lužní les u Mikulčic

Skokan v Očovském lese

Lužní les u Mikulčic

Lužní les u Mikulčic

 

Alterna
Stulík žlutý na mrtvém rameni

One Response to “Příroda lužních lesů”

  • Pěkně napsaný článek. Fandím a doufám, že se ochrana lužních lesů posune trochu víc než na teoretickou úroveň. Kousek od Chropyně sleduji lužní lesy cca 20 let a za tu dobu se toho pro ochranu těchto biotopů moc neudělalo, teda až na pár vyjjímek :-) Bohužel problém je tedy aspoň tady u nás vidět zvláště v neochotě a nepochopení obyvatel v okolí. Pro ně je les jen lesem a nemají zřejmě důvod zatěžovat svouji hlavu nějakými „bezvýznamnými“ potvorami co tam žijí. Oni vidí spíše jen komáry, ryby a palivové dřevo.

    Je to škoda, a proto je dobrá každá iniciativa, která lidem ukazuje význam lužních lesů, luk a mokřadů v údolích velkých moravských řek. Brzo budu spouštět nový projekt, který snad trochu ochraně lužních lesů pomůže.

    Bude na webu: http://www.luznilesy.eu

Leave a Reply for Lužnílesy.eu