Příroda Podluží Strážnické pomoraví Očov Mikulčický luh Luhy Tvrdonicka Soutok

Nivní louky u Slovanského hradiště Mikulčice

Jižní Moravu a region Podluží má většina lidí spjatu s představou vinohradů, výborného vína a bohatých folklórních tradic. Mnozí vzpomenou místa spjatá s historií Velké Moravy.  Kdo chce však poznat tento kraj opravdu plně nemůže opomenout krásy zdejší přírody.

Konkrétně pás lužních lesů, nivních luk a mokřadů táhnoucí se od soutoku Moravy s Dyjí až po Strážnici je opravdovou oázou přírody v jinak převážně zemědělské, popř. průmyslové krajině.

Jde sice o ekosystémy do jisté míry nepůvodní,  vděčící za svůj vznik člověku. O to je však úžasnější, že jde o místa živoucí, oplývající přírodními zajímavostmi, pestrostí květeny a bohatstvím fauny.

Zveme vás na setkání s čarokrásnými zákoutími zdejších luhů a věříme, že luhy zůstanou místem, kde se člověk může setkávat s přírodou v dnes již vzácné harmonii.

Napsat komentář